Přihlášení (Login) - Econnect Toolkit 2.11
Přihlašte se prosím Vaším jménem a heslem
(Welcome! Log in by your name and password):
Uživatelské jméno
(User name):

Heslo
(Password):


Zprávy od správce EFEKTu

EKIS - POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ NA PŘELOMU ROKU

21.12.2017 - VÁŽENÍ PORADCI,
PŘIPOMÍNÁM, ŽE V RÁMCI DOTACE NA ROK 2017 JSTE PODLE PODMÍNEK POVINNI POSKYTOVAT ON-LINE KONZULTACE MINIMÁLNĚ DO 31/1/2018.
DĚKUJI ZA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK A PŘEJI KLIDNÉ SVÁTKY
ID03